Tijdens (langdurig) verblijf in het buitenland kunt u in een situatie belanden waarin u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u per ongeluk aan derden of aan de bezittingen van een derde heeft toegebracht.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier.

Vergoeding:
Aansprakelijkheid van schade aan personen en aan zaken tot maximaal Euro 1.250.000,00 per gebeurtenis.

Zekerheidsstelling is maximaal Euro 125.000,00

De verzekering is van kracht over de gehele wereld, tenzij bij een dekkingsonderdeel anders is vermeld.

In Nederland is echter geen dekking, behalve bij tijdelijke terugkeer in Nederland. De dekking van deze verzekering blijft in dat geval van kracht tot 30 dagen na die terugkeer ingaande op de dag dat verzekerde in Nederland is teruggekeerd.

*Bovenstaande info is een samenvatting en derhalve niet volledig.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust kontakt met ons op.
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul