Neemt u uw inboedel mee? Bent u van plan uw huisraad aan te schaffen in het land waar u gaat wonen?

U kunt met de internationale inboedelverzekering uw inboedel verzekeringen tegen brand, storm en diefstal of inbraak. De vergoeding vindt plaats op basis van premier risque. Dat betekent dat er geen onderverzekering wordt toegepast. De vergoeding is maximaal het door u gekozen verzekerd bedrag.

U heeft de keuze uit: 25.000,-, 50.000,- en 75.000,-.
Sieraden worden voor maximaal 1.000,- vergoed en audiovisuele apparatuur voor maximaal 2.500,-. Er is alleen dekking op het risicoadres dat u heeft opgegeven en op het polisblad is vermeld.

*Bovenstaande info is een samenvatting en derhalve niet volledig.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust kontakt met ons op.
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul