Gaat u emigreren naar een land binnen Europa dat behoort tot de EU- of EER landen? Dan is de volgende informatie voor u van belang.

U start een nieuw leven in een ander land en moeten aan veel dingen denken. Waar bijna nooit aan gedacht wordt zijn de verzekeringen en dan vooral de ziektekostenverzekering.

U weet dat zodra u Nederland verlaat alle verzekeringen stopgezet worden, dus ook uw ziektekostenverzekering.

Voordat u zich in uw nieuwe woonland kunt laten registreren (aanmelden) voor een ziektekostenverzekering dient u te beschikken over een loonstrook, een belastingnummer of een verblijfsvergunning c.q. “BSN”nummer. In sommige landen een combinatie hiervan.

Dit kan enige tijd in beslag nemen:

3 maanden : voor mensen die in loondienst gaan werken;
6 tot 8 maanden : voor mensen die een eigen bedrijf gaan beginnen (afhankelijk van afgifte vestigingsvergunning).

Daarom is het van belang om voor deze “overbruggingsperiode” een ziektekostenverzekering af te sluiten, voor het geval u iets mocht overkomen.

U kunt een “kortlopende ziektekostenverzekering” nemen. Deze verzekering kunt u uitbreiden met de volgende verzekeringen (kort- of langlopend).
  • reisverzekering (zonder ziektekosten)
  • inboedelverzekering
  • rechtsbijstandverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • ongevallenverzekering

Voor informatie klik hier voor een ziektekostenofferte klik hier

Belangrijk:
  • Het is niet mogelijk om een reisverzekering (met ziektekosten) voor de overbruggingsperiode af te sluiten, immers deze verzekering is een aanvulling op de ziektekostenverzekering (die u niet meer heeft) en kan alleen afgesloten worden door mensen die wonen in NL.
  • Bij emigreren vervalt het recht op opbouw van de AOW. U kunt dit echter op particuliere basis voortzetten, wat inhoudt, dat u via de SVB (Sociale Verzekeringsbank) de AOW afhankelijke premie privé voldoet vanuit uw nieuwe woonplaats. Dit geldt ook voor de ANW (Algemene Nabestaanden Wet).
  • Van belang kan zijn een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering biedt u een doorlopend stuk financiële zekerheid voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Een uitgebreide en complete AOV met vele keuze mogelijkheden, is geheel naar de wens van de verzekernemer vast te stellen (max. looptijd 5 jaar).
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul