AOV voor expatriates is voor iedereen die na arbeidsongeschiktheid een terugval in het inkomen verwacht. De AOV is een verzekering voor expatriates die een doorlopend stuk financiële zekerheid willen hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Een uitgebreide en complete AOV met vele keuze mogelijkheden, is geheel naar de wens van de expatriate vast te stellen.

Maximum jaarrente
De hoogte van de jaarrente wordt mede bepaald door het inkomen. Maximaal 80% van dit inkomen kan worden verzekerd. De maximale bedragen zijn hieronder vermeld.

Bijzonderheden
In geval van een verblijf in een land in Afrika dient eerst overleg met de Goudse plaats te vinden. Niet in alle Afrikaanse landen kan het arbeidsongeschiktheidsrisico worden verzekerd.
Verzekerde rubrieken arbeidsongeschiktheid (AO):
Maximale verzekerde bedragen
  • gelijkblijvend € 100.000,00
  • stijgend € 85.000,00

Vorm verzekering
Verzekerd bedrag/uitkering bij arbeidsongeschiktheid (AO):
  • gelijkblijvend / gelijkblijvend;
  • 3% stijgend / 3% stijgend.

Uitkeringstabel
- vanaf 45% arbeidsongeschiktheid - vanaf 65% arbeidsongeschiktheid
- vanaf 55% arbeidsongeschiktheid - vanaf 80% arbeidsongeschiktheid

Eigen-risicotermijn
90 dagen - 180 dagen - 365 dagen - 720 dagen

Eindleeftijd
55 jaar - 60 jaar - 62 jaar - 65 jaar

Acceptatie
tot 55 jaar

Premievrijstelling
na 1 jaar arbeidsongeschiktheid

Beoordeling
beroepsarbeidsongeschiktheid

Medische keuring
Tot een aanvangsleeftijd van 50 jaar en een te verzekeren jaarrente tot € 50.000 kan volstaan worden met beantwoording van de gezondheidsvragen. Bij een te verzekeren jaarrente vanaf € 50.000 is een huisartsenkeuring nodig met bloedonderzoek op cholesterol, glucose en HIV.

Bij een aanvangsleeftijd van 50 jaar, is ook tot een te verzekeren jaarrente van € 50.000 een huisartsenkeuring met bloedonderzoek op cholesterol en glucose nodig met rust ECG en op indicatie (roken) een X-thorax. Vanaf een jaarrente van € 36.000 is het bloedonderzoek inclusief HIV.

Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul