Een pensioen/lijfrente kan alleen fiscaal geregeld worden, indien u een Nederlands inkomen hebt. Immers, dan kunt u de premie via uw inkomstenbelasting verrekenen.

Het op te bouwen pensioen/lijfrente wordt dan op einddatum, meestal uw 65 jarige leeftijd, door de fiscus als inkomen gezien, en is derhalve belastbaar tegen de dan geldende belastingtarieven/regels.

Reeds opgebouwd pensioen kan - onder strikte voorwaarden - worden overgeheveld naar een erkende pensioenverzekeraar in het land waar u zich vestigt.

Wilt u echter een bepaald kapitaal opbouwen in de loop der jaren, dan kunt u dat altijd doen via een levensverzekering, die u ook in Nederland kunt afsluiten.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust kontakt met ons op.
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul