Hoe verder, als u arbeidsongeschikt raakt?

Iedere zelfstandige hoopt hiervan gevrijwaard te blijven. Maar u kunt wel degelijk arbeidsongeschikt raken. Met ingrijpende en vergaande gevolgen voor uw inkomen. U kunt zich daartegen verzekeren.

Wij kunnen u uitgebreid informeren over een arbeidsongeschiktheids-verzekering.

Ongevallenverzekering
Het kan iedereen overkomen. Blijvende invaliditeit zorgt ervoor dat u uw hele leven opnieuw moet gaan inrichten. Niet iedereen beschikt over voldoende financiële middelen die nodig zijn om de nodige voorzieningen te bekostigen. Dekking bij blijvende invaliditeit door zowel ongevallen, ziekten als medische fouten. Ook het risico van overlijden is gedekt.

Deze polis is geschikt voor iedereen.

Mocht u interesse hebben in één van bovenstaande verzekeringen dan kunt u contact met ons opnemen.
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul