Iedere Nederlander ontvangt na z'n 65ste een maandelijkse uitkering op grond van de AOW.
Daarnaast bouwen velen die in loondienst werken een werkgeverspensioen op.

Toch leveren deze twee pensioenvoorzieningen bij vier van de vijf Nederlanders een lager netto-inkomen op dan tijdens het werkzame leven. Daarom is het voor de meeste mensen aan te bevelen om zelf nog voor een aanvullend pensioeninkomen te zorgen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Aanvullend pensioen bij uw werkgever
Steeds meer werkgevers bieden de mogelijkheid om naast de pensioenregeling extra pensioen ‘te sparen’. Van uw brutosalaris wordt dan een bedrag als pensioenpremie ingehouden die belegd wordt in beleggingsfondsen. Met het opgebouwde kapitaal koopt u later uw pensioenuitkeringen aan. Doordat u bruto spaart, heeft u een direct fiscaal voordeel.

Lijfrenteverzekering
Met een lijfrenteverzekering bouwt u met maandelijkse premies of een koopsom ineens een lijfrentekapitaal op. Met dit lijfrentekapitaal koopt u op uw 65ste of later periodieke uitkeringen aan ter aanvulling op uw inkomen.

Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden.
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul